woensdag 14 april 2021

Psalm 84 door met creativiteit

Mijn creatieve uitwerking van Psalm 84
Ik heb de mus en de zwaluw getekend
Ik heb vrolijke vogels op een lijn gezet,
Om dankbaarheid weer te geven. 

*********

Mijn Psalm 84
HEER van de hemelse machten. 
Hoe lieflijk is uw woning
HEER, God van de hemelse machten
Hoor mijn gebed & luister
HEER van de hemelse machten,
Ik ben gelukkig en vertrouw op U

*********

Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest

*********

Er is een lied - Opwekking 673 
Heer van de hemelse machten
KLIK HIER om te luisteren

*********

Heer van de hemelse machten,
Schepper van hemel en aard',
hoe kan een mens toch bevatten
dat U hem kent en bewaart?
Heer van de hemelse machten,
oneindig is Uw grote naam.

Overweldigend bent U,
ontzagwekkend in Uw grootheid,
overrompelend, zo liefdevol bent U.
Onvoorstelbaar is Uw plan,
onbegrijpelijk Uw lijden,
door genade mag ik nu naderen tot U.

Heer van de hemelse machten,
Schepper van hemel en aard',
U werd een mens vol van smarten
Songtext-ubersetzung.com
werd voor geen lijden gespaard.
Heer van de hemelse machten,
oneindig is Uw grote trouw.

Heilig, heilig, heilig bent U Heer
Heilig, heilig, heilig bent U
Heer van de hemelse machten.
Heer van de hemelse machten.

1 opmerking: