woensdag 5 oktober 2022

IK bid voor hen

Mijn Bijbeljournal van Johannes 17
Uitgeschreven om vast te houden...
Ik bid voor hen
Bescherming tegen de duivel
Opdat zij één zijn
Vervulling vreugde
Heilig hen door de waarheid
Gods Woord
Hier bid Jezus
Bidden past bij mij
Mijn hart delen met Hem
In de stilte en rust
Kom ik bij Hem
Met kleurpotlood doedel ik
Een gebed stijgt omhoog 
Jezus bidt in Johannes 17
Ik bid voor hen, voor de mensen die U Mij hebt gegeven. 
Ik ga naar U toe, maar zij blijven wel in de wereld. 
Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, 
de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, 
zodat zij één zijn zoals Wij één zijn.
Nu kom Ik naar U toe, en Ik zeg dit terwijl 
Ik nog in de wereld ben, opdat 
zij vervuld worden van mijn vreugde. 
Ik heb hun uw woord doorgegeven.
Ik vraag niet of U hen uit de wereld 
weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen 
tegen hem die het kwaad zelf is. 
Ze horen niet bij de wereld, zoals 
Ik niet bij de wereld hoor. 
Heilig hen dan door de waarheid. 
Uw woord is de waarheid. 
Ik zend hen naar de wereld, zoals 
U Mij naar de wereld hebt gezonden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten