zaterdag 8 oktober 2022

Rust

Mijn Bijbeljournal van Johannes 18
Jezus bad
In de stilte 
Alleen
Blik naar de hemel
Focus op de Vader
 
Soms gaat mijn creatieve fantasie even aan de loop. 
Hoe zal Jezus in die stiltes hebben gebeden? 
Hoe was Zijn houding? 
Ik zie zoveel plaatjes van een 
biddende Jezus op de knieën, maar 
ik vraag mij af of dit reëel is. 
Ik weet niet hoe het voor jou is, maar 
een lange tijd op de knieën is niet gemakkelijk. 
Een hele nacht wordt 't nog zwaarder.
Ik zie dit helemaal voor me
Relaxed en ontspannen met verlangen
Even...connectie maken met Vader
 
De Here Jezus verlangde naar de Vader
Diep in de nacht, in de stiltes, 
op eenzame plaatsen trok Hij Zich terug.
Ik heb deze tekening gemaakt van Hem
Ziende naar de hemel
Verlangend naar de Vader
In diep gesprek
Uit Johannes 17:25
Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op 
naar den hemel, en zei: Vader, de ure is gekomen, 
verheerlijk Uw Zoon, opdat ook 
Uw Zoon U verheerlijkt. 
Gelijkerwijs Gij Hem 
macht gegeven hebt over alle vlees, opdat 
al wat Gij Hem gegeven hebt, 
Hij hun het eeuwige leven geeft. 
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, 
den enigen waarachtige God, en 
Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.
   
Mattheüs 14:23 
En als Hij nu de scharen van Zich gelaten had, 
klom Hij op den berg alleen, om te bidden. En 
als het nu avond was geworden, 
zo was Hij daar alleen. 
   
Lukas 6:12 
En het geschiedde in die dagen, dat 
Hij uitging naar den berg, om te bidden, en 
Hij bleef den nacht over in het gebed tot God.

2 opmerkingen: