zondag 3 januari 2021

Nieuw land & leven


 Vandaag de eerste dienst van het jaar.
Online & afgebroken
Internet op TV functioneert niet zoals het hoort.
Vaak maak ik aantekeningen, en
Teken ik de dienst.
Het thema!
Zo zitten wij erbij...

Groei
Groei gaat door
Groeien naar nieuw land en nieuw leven

Wow! Dit thema past helemaal bij de droom, die ik kreeg en ons naar nieuw land heeft doen verhuizen... Zie mijn blogpost daarover: KLIK HIER  en deze daarna: KLIK HIER

Nehemia 1 & 2
Hanani, een broer van Nehemia, kwam. Ze zeiden tegen Nehemia: De overgeblevenen, die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand.

Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad: “Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Och, Heere, laat Uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van Uw dienaar.”Hoe bouwen zij?

*God geeft de opdracht om te bouwen
*Gebed heeft impact 
*Samen zullen we de muur herbouwen
*Nehemia bemoedigd, inspireert en moedigt hen aan
*Wees beducht op tegenstand

Hoe bouwen wij?
 

Ik ben bereid om mee te bouwen in samenwerking met elkaar, schouder aan schouder, vast aaneengesloten.
  
Ik zie uit naar nieuw land & leven!

Romeinen 15:5-7
Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.

Eenparig 
Eendrachtig 
Eensgezind

Geen opmerkingen:

Een reactie posten