donderdag 21 januari 2021

Psalm 16 door met creativiteit

Hier sta ik dan, alle glorie aan de Schepper, 
die dit alles heeft gemaakt.
Bijbeljournal van de Gaustatoppen over Psalm 13-16.
Mijn Psalm 16 
Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik. 

Ik heb tot de HERE gezegd: 

Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U. 

HERE, mijn erfdeel en mijn beker… 

Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen; 

omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. 

Gij maakt mij het pad des levens bekend; 

overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, 

liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig…

1 opmerking: