dinsdag 19 januari 2021

Psalm 14 door met creativiteit

De dwaas zegt in zijn hart:

Er is geen God.
Zij bedrijven gruwelijke / afschuwelijke misdaden,
niemand is er, die goed doet.

Dat staat ook in het Nieuwe Testament
Romeinen 3
Niemand is rechtvaardig, ook niet één, 
er is niemand, die verstandig is, 
niemand, die God ernstig zoekt; 
allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden;
er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.
Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun mond is van vloek en bitterheid vol; 
(Psalm 5)

Rom. 3: 23, 24
Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Mijn uitwerking in creativiteit
Uit Psalm 14 
Er is een God,
De Here, Hij ziet neder uit de hemel
op de mensenkinderen,
om te zien, of er één verstandig is,
één, die God zoekt.
God is bij het geslacht van de rechtvaardige!
De Here is zijn toevlucht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten