dinsdag 2 februari 2021

IK WAS MIJN HANDEN.....

schilderij van Jan Lievens
Foto van Lakenhal - KLIK HIER!
IK WAS MIJN HANDEN.....

De handen wassen is iets wat je al vroeg in je leven leert.
Voor het eten en na toiletgang zijn van groot belang. 
Het handenwassen lijkt daarmee in zekere zin een ritueel. 
Op dit moment wordt het genoemd n.a.v. de ontstane pandemie. 
Een vaste leus in deze tijd: “De handen stuk wassen.” 

De bijbel geeft ook richtlijnen en bepaalde uitspraken. 
Aangezien ik dieper in de psalmen ben gedoken, viel deze op.

IK WAS MIJN HANDEN IN ONSCHULD= EEN SPREUKWOORD
Betekent: Wanneer iemand beweert onschuldig te zijn en alle verantwoordelijkheid voor iets van zich afschuift, kan diegene dit uitdrukken door aan te geven: “zijn handen in onschuld wassen”. 

IN DE BIJBEL
Psalm 26: 
Ik zal mijn handen in onschuld wassen,een rondgang maken om uw altaar, HEER, om een loflied aan te heffen en van uw wonderen te verhalen.

Math 27:19,23-25  
Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht: “Laat je niet in met die rechtvaardige! Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan.” 

Het volk schreeuwde alleen maar harder: ‘Aan het kruis met Hem!’  Toen Pontius Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uit zag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: “Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen.” En heel het volk antwoordde: “Laat zijn bloed óns dan maar worden aangerekend, en onze kinderen!”

Deut.21:1-9 
Als in het land dat de HEER, uw God, u in bezit zal geven, ergens in het open veld het lichaam wordt gevonden van iemand die vermoord is en de dader is niet te achterhalen, dan moeten uw oudsten en rechters de afstand tussen het lijk en de steden in de directe omgeving meten. De oudsten van de dichtst bijgelegen stad moeten een jonge koe, waarmee nog niet gewerkt is en die geen juk gedragen heeft, meevoeren naar een beek die nooit droog komt te staan en waarvan de oevers niet bewerkt of ingezaaid worden. Daar moeten ze het dier de nek breken.  Daarna moeten de Levitische priesters, die door de HEER, uw God, zijn uitgekozen om hem te dienen en in zijn naam de zegen uit te spreken, naar voren treden. Zij zijn het immers die bij geschillen en in geval van geweldpleging uitspraak doen. De oudsten van de stad het dichtst bij het lijk moeten dan boven de dode koe hun handen wassen, onder het uitspreken van de volgende woorden: “Onze handen hebben dit bloed niet vergoten, onze ogen hebben het niet gezien. Ach HEER, houd Israël, het volk dat u bevrijd hebt, niet verantwoordelijk voor deze moord, en reken het ons niet aan dat er onder uw volk een onschuldige is gedood.” Dan zal die moord hun niet worden aangerekend. Zo bevrijdt u zich van de bloedschuld. Daarmee doet u wat goed is in de ogen van de HEER.

DE HANDEN IN ONSCHULD WASSEN 
Op dit schilderij van Jan Lievens, zie je 
een Bijbelse voorstelling. 

Pontius Pilatus, de Romeinse heerser van Judea die de opdracht gaf tot de kruisiging van Jezus Christus, wast zijn handen in onschuld. 

Met een witte tulband op zijn hoofd en gekleed in een mantel van brokaat en bont, kijkt hij je aan.

Rechts is een doorkijk te zien naar buiten, waar mannen met hellebaarden en morgensterren staan om indringers buiten te houden. 
Lievens heeft enkel zijn achterhoofd geschilderd, maar het is inderdaad hoogstwaarschijnlijk Christus, die daar weggevoerd wordt door twee soldaten.

Pilatus kijkt je recht aan. 

Recht in de ogen kijken beteke
nt dat je de confrontatie zoekt.

Heb jij nog een aanvulling?
Ik hoor het graag!

2 opmerkingen: