dinsdag 23 februari 2021

Psalm 44 door met creativiteit

Mijn uitwerking van Psalm 44
Het begint met een kunstig lied, een leerdicht
(Verschil in vertalingen)
Een kunstige creatieve vertolking
Vers 3: Met uw hand hebt Gij volken verdreven
Vers 4: Met Uw rechterhand en Uw arm en 
het licht van Uw aanschijn

Ik heb Gods hand getekend
Een vuurtoren uit Noorwegen
Deze zend het licht
Een echt licht, dat 
uitstraalt om verlichting te bieden

43:3 Zend uw licht en uw waarheid;
mogen die mij geleiden

*********

Mijn Psalm 44
God, met eigen oren hebben wij het gehoord, 
onze voorouders vertelden het ons door: 
de daden die U verrichtte in hun dagen, 
in de dagen van weleer.

Zij verkregen het land niet met het zwaard,
niet hun eigen kracht heeft hen gered,
maar Uw rechterhand, Uw arm,
het licht van Uw gelaat. U had hen lief.

Dit is ons overkomen, maar wij zijn U niet vergeten,
Uw verbond verloochenden wij niet,
ons hart keerde zich niet van U af,
onze voeten weken niet van Uw pad.

U hebt ons als slachtvee uitgeleverd,
ons onder vreemde volken verstrooid.
Wij worden dag na dag om U gedood
en afgevoerd als schapen voor de slacht.

U, God, bent mijn koning,
U beveelt de redding van Jakob.
God, wij loven U dag na dag,
Uw naam zullen wij altijd prijzen. sela

Onze ziel ligt neergebogen in het stof,
ons lichaam vastgekleefd aan de aarde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten