vrijdag 12 februari 2021

Psalm 35 door met creativiteit

Mijn Uitwerking van psalm 36 

Ik vond deze tekst uit de psalm vers 5 pakkend;  
“Laten zij ( dat is het kwaad)  
verwaaien als kaf in de wind.”  
Ik kwam bij het schilderwerk van 
Vincent van Gogh en ben daardoor geïnspireerd; 
“Korenveld met kraaien.” 
Ik moet ook denken aan het kaf van het koren scheiden.
Het mannetje rechts staat te wannen.

In vers 5b en 6 staat: 
 …”wanneer de engel van de HEER hen opjaagt, 
laat hun weg donker en glad zijn 
wanneer de engel van de HEER hen vervolgt…”   
De door Chagall geïnspireerde engel verschijnt 
links bovenaan in mijn tekening.  
Het donkere pad middenin. 
In de Engelse vertaling staat: 
Maak hun pad donker en glibberig.

In vers 7 
“Zonder reden hebben ze een net gespannen… 
verstrikt raken ze  in hun eigen netten…” 
Dat net hangt in de lucht getekend.

2 opmerkingen: