zaterdag 27 februari 2021

Psalm 48 door met creativiteit

Mijn Uitwerking van Psalm 48
Een burcht
 
Psalm 48
Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe.
In de stad van onze God, op Zijn heilige berg
zetel van de grote Koning –
in haar vesting weet men:
God is onze burcht.

Laten we het zingen
Opwekking 267

*********
Groot is de Heer, Hij is heilig en goed.
Door zijn kracht
staan wij vast in zijn liefde.
Groot is de Heer,
Hij 's waarachtig en trouw.
Door genade bewijst Hij zijn liefde. 

Groot is de Heer en waard onze lofprijs.
Groot is de Heer en waard onze eer.
Groot is de Heer, verhef dan je stem,
verhef dan je stem.
Groot is de Heer.

6 opmerkingen: