maandag 22 februari 2021

Psalm 43 door met creativiteit

Mijn uitwerking van Psalm 43 
In vers 4 staat: 
Dan zal ik u loven bij de lier,
God, mijn God.
Ik heb gezocht en deze lier getekend.
De schaapjes van David in de muziekbalk. 
Zie je ze?

*********

De lier is een eenvoudig instrument. 
Het instrument dient alleen maar 
ter begeleiding van zang. 
De snaren zijn even lang en brengen 
slechts één toon voort. 
Er kon alleen verschil in toon worden bereikt 
wanneer er voor verschillen in 
dikte en spanning van de snaren waren.

Ik heb gelezen dat er op Davids harp 10 snaren zitten. 
Voor elk gebod 1 snaar is het idee, wat er achter steekt. Er bestaan wel andere gelijkende harpen met minder snaren maar dan is het geen Davids harp meer.

*********

Mijn Psalm 43
U bent mijn God, mijn toevlucht 
Zend Uw licht en uw waarheid 
laten zij mij geleiden 
mij brengen naar Uw heilige berg 
naar de plaats waar u woont. 

Dan zal ik naderen tot het altaar van God 
tot God, mijn hoogste vreugde. 
Dan zal ik u loven bij de lier, 
God, mijn God. 

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 
onrustig in mij. 
Vestig je hoop op God, 
eens zal ik Hem weer loven, 
mijn God die mij ziet en redt.

2 opmerkingen: