woensdag 24 februari 2021

Psalm 45 door met creativiteit

Het woord doet mij denken aan 
het verhaal van Esther & Hooglied. 
Een liefdes gedicht
Deze psalm doet mij dansen...

*********

Vermelding bovenaan de Psalm
Een liefdeslied
Een kunstgedicht
Op de wijs van de lelies.

*********

Ken jij die de muziek op die wijs?

Ik heb ze getekend......

*********

Mijn creatieve uitwerking 
Een stukje Noorwegen
Een bruidspaar (wij)
Dans van vreugde 
Dansen met Jezus
Dansen voor de Koning

Uit Psalm 46:3,4,8
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en
 storten de bergen in het diepst van de zee.
Laat de watervloed maar kolken en koken,
de hoge golven de bergen doen beven. Sela
De HEER van de hemelse machten is met ons!

Psalm 45:7-9,11-12
Uw troon is voor eeuwig en altijd, o God,
De scepter van het recht is uw koningsscepter,
U hebt gerechtigheid lief
Daarom... God heeft, Uw God, U gezalfd
Met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.
Uw gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel,
muziek die u verblijdt, klinkt uit ivoren paleizen...
Luister, dochter, 
Begeert de koning uw schoonheid,
Buig voor Hem, Hij is Uw Heer.

2 opmerkingen: