zaterdag 6 februari 2021

Psalm 30 door met creativiteit

Uit Psalm 29
Majesteit! roept heel zijn paleis.
De HEER heeft zijn troon boven de vloed,
Ten troon zit de HEER als koning voor eeuwig.
De HEER zal macht aan zijn volk verlenen,
De HEER zal zijn volk zegenen met vrede.

Uit Psalm 30
Hoog wil ik U prijzen, HEER, want U hebt mij gered
Zing voor de HEER, allen die hem trouw zijn,
loof Zijn heilige naam.
Zijn liefde duurt een leven lang.
(Als ik sterf...)
Kan het stof U soms loven
en getuigen van Uw trouw?

Mijn uitleg
U troont op de lofzang van het volk

Psalm 22: 4 
U bent de Heilige,
die op Israëls lofzangen troont.

 Exodus 15:11
Wie is als U onder de goden, HEERE? 
Wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, 
ontzagwekkend in lofzangen, 
U Die wonderen doet?
Opwekking 237

Geen opmerkingen:

Een reactie posten