woensdag 8 december 2021

Genade & Vrede

Galaten 1
Aan de gemeenten in Galatië, ook 
namens alle broeders en zusters die bij mij zijn. 
Genade zij u en vrede van God, 
onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus
*********
Paulus is erg duidelijk
Er is geen ander evangelie
Verbazingwekkend
Zo snel afgeleid van de Waarheid
Mensen verdraaien en brengen verwarring
*********
Jezus gaf Zichzelf
Bevrijd ons van onze zonde
Dat is de wil van God de Vader
*********
Paulus getuigenis
U hebt gehoord hoe ik, Paulus, vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht
Maar toen besloot God, die mij al vóór mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, 
zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd.
 Pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas te ontmoeten, en bij hem bleef ik twee weken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten