woensdag 22 december 2021

Zijn kracht in mij

Efeze 3 Bijbeljournal
Geknield
Woorden bidden
Woorden gaan omhoog
*********
 Het Woord lezen
Woorden komen binnen
Woorden komen naar beneden
*********
Woorden van Paulus
ik bid & buig mijn knieën voor de Vader
*********
Van het evangelie ben ik een dienaar geworden 
door de gave van Gods genade, 
die ik ontvangen heb 
door Zijn kracht die in mij werkt
*********
Door uw geloof  kan Christus 
gaan wonen in uw hart, en 
u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
*********
Hij is bij machte oneindig veel meer te doen 
dan wij vragen of denken
*********
Hij heeft apostelen en profeten aangesteld, evangelieverkondigers, 
herders en leraren
om de heiligen toe te rusten 
voor het werk in zijn dienst
Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd
*********
Paulus dank
Aan Hem komt de eer toe, 
in de kerk en in Christus Jezus
tot in alle generaties 
tot in alle eeuwigheid. 
Amen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten