zaterdag 18 december 2021

Zaaien & oogsten

Galaten 6
Een bloem in het groen
*********
 Mijn visie
Zaaien & oogsten
Vrucht dragen
Tot bloei komen
Leer van de lessen van geloofsgenoten
en uit het Woord 
*********
Paulus lessen
Broeders en zusters, 
wanneer u merkt dat één van u 
een misstap heeft begaan 
moet u, die door de Geest geleid wordt, 
hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. 
*********
Pas op dat u ook zelf niet 
tot misstappen wordt verleid
*********
Draag elkaars lasten
*********
Paulus zegt:
Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
*********
Wie op de akker van zijn zondige natuur 
zaait oogst de dood, maar 
wie op de akker van de Geest 
zaait oogst het eeuwige leven. 
*********
Laten we daarom het goede doen, 
zonder op te geven, want 
als we niet verzwakken 
zullen we oogsten 
wanneer de tijd daarvoor gekomen is. 
*********
Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, 
voor iedereen het goede doen, 
vooral voor onze geloofsgenoten.
*********
ik wil me op niets anders laten voorstaan dan 
het kruis van Jezus Christus, 
onze Heer, waardoor 
de wereld voor mij is gekruisigd en 
ik voor de wereld.
*********
Groet van Paulus
Laat er vrede en barmhartigheid zijn voor allen
*********
Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten