dinsdag 28 december 2021

Simeon ontmoet Jezus

 

Simeon
geschilderd door Anfrey Shishkin 
Je ziet zijn ouderdom
de verwachting & vervulling 
Zo mooi expressief &
krachtig uitgedrukt in de mimiek.

Het raakt mij...
Wat doet kunst met jou?
Wat doet expressie met jou?

Het raakt mij als iemand 
vanuit de Schrift zo geleid wordt en 
vol verwachting uitziet 
naar de komst van Jezus.
Hoe is dat voor jou?
Zie jij uit?
Zie jij uit naar de komst van Jezus?
Ik ben vol verwachting!

Lukas 2:25-35
Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. 
Hij was een rechtvaardig en vroom man, 
die uitzag naar de tijd dat 
God Israël vertroosting zou schenken, en 
de heilige Geest rustte op hem.
 
Het was hem door de heilige Geest 
geopenbaard dat hij niet zou sterven 
voordat hij de messias van de Heer 
zou hebben gezien. 

Gedreven door de Geest 
kwam hij naar de tempel, en 
toen Jezus’ ouders hun kind 
daar binnenbrachten om 
met Hem te doen wat 
volgens de wet gebruikelijk is, 
nam hij het in zijn armen en 
loofde hij God met de woorden:

"Nu laat U, Heer, uw dienaar 
in vrede heengaan,
zoals U hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik 
de redding gezien
die U bewerkt hebt ten 
overstaan van alle volken:
en licht dat geopenbaard wordt 
aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, 
uw volk."

Zijn vader en moeder waren verbaasd 
over wat er over Hem werd gezegd. 
Simeon zegende hen.

Андрей Алексеевич Шишкин

Geboren in Moskou
Hij houdt zich bezig met schilderen van portret.
Hij maakt historische schilderijen 
in realistische poging.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten