donderdag 16 december 2021

Vrij!

Galaten 5
Een vogel in het kooitje
Een vogel in de vrije natuur
*********
Mijn visie
Christus heeft mij bevrijdt
Ik leef in en door Hem!
De wet is het vogeltje in het kooitje
Genade is het vogeltje in de vrijheid
*********
Paulus zorg in Galaten 4
U was zo goed op weg, 
wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen?
*********
Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden 
verplicht is om de wet volledig na te leven.
********* 
Als u probeert door God 
als een rechtvaardige te worden aangenomen 
door de wet na te leven, 
bent u van Christus losgemaakt en 
hebt u Gods genade verspeeld.
*********
In Christus Jezus is het 
volkomen onbelangrijk of men 
wel of niet besneden is. 
*********
Paulus schrijft in Galaten 5
Christus heeft ons bevrijd opdat 
wij in vrijheid zouden leven 
*********
Houd dus stand en laat u 
niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
*********
Belangrijk is dat men gelooft en 
de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.
*********
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.
*********
Dien elkaar in liefde
*********
De hele wet is vervuld in één uitspraak: 
Heb uw naaste lief als uzelf.
*********
Laat u leiden door de Geest
*********
De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en 
vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
*********
Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten