maandag 27 december 2021

Stand houden

Efeze 6
Wil jij ook zo'n wapenrusting?
Mijn journal maakt het duidelijk!
*********
Mijn vragen ter overdenking
Waarin standhouden?
Waar tegen strijden?
Hoe?
*********
Paulus schrijft:
Zoek je kracht in de Heer, 
in de kracht van Zijn macht
*********
Trek de wapenrusting van God aan 
om stand te houden tegen de listen van de duivel. 
*********
Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar 
tegen hemelse vorsten, 
de heersers en de machthebbers van de duisternis, 
tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 
*********
De waarheid als gordel om uw heupen
*********
De gerechtigheid als harnas om uw borst
*********
De inzet voor het evangelie van de vrede 
als sandalen aan uw voeten
*********
Draag het geloof als schild 
waarmee je alle brandende pijlen 
van hem die het kwaad zelf is kunt doven
*********
Draag als helm de verlossing en 
Als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
*********
Laat je bij het bidden leiden door de Geest 
iedere keer dat je bidt; 
Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen

3 opmerkingen: