donderdag 23 december 2021

Samen Lichaam

Efeze 4
Het Lichaam met Christus als Hoofd

*********

Mijn visie en Bijbeljournal:
Samen Lichaam
Met elkaar verbonden
Christus als Hoofd
*********
Ga de weg van de liefde
Als een geurige gave voor God
Zoals Christus lief had
Zijn leven gaf
*********
Christus liefde Zijn gemeente 
Hij plaatst zo zelf de gemeente voor Zich
Gereinigd door het Woord 
stralend, zonder vlek of rimpel 
*********
De bruiloft van het lam is gekomen 
Zijn bruid staat klaar 
Gekleed in zuiver, stralend linnen
Voor al het goede dat gedaan is door de heiligen
*********
Laten we blij zijn en jubelen 
laten we hem de eer geven! 

*********
Paulus woorden:
Span u in om de vrede de eenheid te bewaren 
één lichaam en één geest, 
één Heer, één geloof, één doop, 
één God en Vader van allen, 
die boven allen, door allen en in allen is.
*********
Een eenheid vormen, 
De eenheid van de volmaakte mens, 
Tot volle wasdom komen in de volheid van Christus. 
*********
Dan zullen we elkaar lief hebben 
Samen volledig  groeien naar Hem 
die het hoofd is: Christus. 
Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang
 *********
Ieder deel draagt naar vermogen bij 
tot de groei van het lichaam, 
dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.
*********
Wees goed voor elkaar en vol medeleven; 
Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

*********
Uit Efeze 5 
Volg dus het voorbeeld van God 
Als een geurige gave voor God.
Ga de weg van de liefde, 
zoals Christus, die ons heeft lief had 
Zijn leven gaf als offer
*********
De man is het hoofd van zijn vrouw
Christus het hoofd van Zijn gemeente 
Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. 
*********
De gemeente onderdanig is aan Christus
Christus hield van Zijn gemeente 
Hij plaatste de gemeente voor Zich, 
stralend, zonder vlek of rimpel
zó dat zij heilig is en onbesmet. (NBG)

*********
Openbaring 19:8
 De bruiloft van het lam is gekomen en 
Zijn bruid staat klaar
Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. 
Dit linnen staat voor al het goede 
dat gedaan is door de heiligen.
*********
 Laten we blij zijn en jubelen, 
laten we hem de eer geven!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten