woensdag 2 februari 2022

Grote Kracht

Bijbeljournal Nahum 1
Een gigantische golf van de storm
Overweldigend groot
Een stormige lucht
De Rots

Mijn verwoording van Nahum
Ze zoeken Hem niet als Here
God is boos!
Zijn woede is als een laaiend vuur

God is een Grote Kracht
De Here is groot
Hij heeft alle macht!

Hij heerst
Hij regeert
Hij doet recht

Woede betekent
*Heel erg Boos 
*Erg kwaad / Furieus 
Intens Kwaad / Razend 
*Tierend 
*Vlammend 


 Deut.4:23-24
Zorg er dan voor dat u 
het verbond dat de HEER, uw God, 
met u heeft gesloten niet vergeet, en 
dat u niet tegen zijn gebod in 
een godenbeeld maakt, 
een afbeelding van wat dan ook. 
Want de HEER, uw God, is een verterend vuur, 
Hij duldt geen ontrouw.

Nahum 1
De HERE is lankmoedig, 
doch groot van kracht, en 
de HERE laat geenszins ongestraft. 
In wervelwind en storm is zijn weg, 
wolken zijn het stof zijner voeten.

Wie kan standhouden voor zijn gramschap? 
Wie staande blijven bij zijn brandende toorn? 

Zijn grimmigheid stort zich uit als vuur en 
de rotsen springen voor Hem aan stukken. 

Uit u is voortgekomen een 
die kwaad bedacht tegen de HERE, 
een die snode plannen beraamde. 
Zo zegt de HERE: 
Al zijn zij ook in volle kracht en 
nog zo talrijk, toch zullen 
zij zó afgemaaid worden, dat zij vergaan

Het huis uwer goden zal Ik uitroeien 
de gesneden en de gegoten beelden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten