vrijdag 25 februari 2022

Hemelglorie

Mijn Bijbeljournal van Habakuk 3
laat de stralende glorie  
aan de hemel zien
De stralen komen uit Zijn hand
Het Noorderlicht
&
Habakuk schrijft
Een gebed. Als een klaaglied.

HEER, ik heb uw aankondiging gehoord.
Voor wat U gaat doen, HEER, heb ik ontzag.
Breng het in deze tijd tot stand,
maak het in deze tijd bekend,
maar toon in het tumult uw mededogen.

Zijn glorie straalt aan de hemel,
de aarde is vol van zijn roem.
Schittering is er als zonlicht,
stralen komen uit zijn hand,
waarin zijn kracht verborgen is.

Om uw eigen volk te redden trekt U uit,
U komt tot redding van uw gezalfde.

En verder....
Hij staat en doet de aarde beven,
Hij kijkt en de volken springen op.
De aloude bergen worden verbrijzeld,
de eeuwige heuvels zinken ineen,
Hij gaat rond zoals in vroeger tijden.
*********
Ik zie hoe de tenten van Kusan 
zuchten onder het onheil,
hoe de tentdoeken van Midjan klapperen.
*********
HEER, is uw woede tegen rivieren,
is tegen de rivieren uw woede ontbrand,
en uw toorn tegen de zee,
dat U uitrijdt met uw paarden,
uw wagens naar de overwinning stuurt?
*********
U haalt uw boog tevoorschijn,
op uw bevel zoeven de pijlen, sela
met stromen van water splijt U de aarde.
*********
De bergen zien U en beven van angst,
een stortvloed van water kolkt voorbij.
De diepte verheft haar stem,
ze heft haar handen omhoog.
Nu uw pijlen flitsen en lichten,
nu uw lans schittert en bliksemt,
trekken zon en maan zich terug.

1 opmerking: