dinsdag 1 februari 2022

Schuilen

Bijbeljournal Nahum 1
Even een close up
Een schuilplaats in de Rots
Beschermd onder de vleugels

Ik ben Nahum aan het lezen
als vervolg op Jona - Ninevé

Nahum 1 :7
De HERE is goed, 
een sterkte ten dage der benauwdheid; 
Hij kent hen die bij Hem schuilen.

Psalm 91:4,9,10
Hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
Zijn trouw is een schild en pantser

U bent mijn toevlucht, HEER.
Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen.

1 opmerking: