woensdag 23 februari 2022

Snelle ellende

Mijn Bijbeljournal van Habakuk 1
De wolf, de paarden, de panter
Ze zijn er op uit te verslinden
De adelaar zoekt prooi

Zo veel gevangenen als 't zand is bij de zee

Het trekt het verder als 
een voortrazende stormwind
Als vissen in de zee maakt U de mensen

Allemaal te zien in de kleurtekening van mijn Bijbel

🌍
Profetie van Habakuk
Het visioen dat de profeet zag

Waarom toont U mij dit onheil
en ziet U deze ellende aan?
Ik zie slechts verwoesting en geweld,
opkomende twist en groeiende tweedracht.
*********
De wet wordt ondermijnd,
het recht krijgt niet langer zijn loop,
de wettelozen verdringen de rechtvaardigen,
het recht wordt verdraaid.
*********
Sneller dan panters zijn hun paarden,
feller dan wolven in de avond.
Hun ruiters komen aangestormd,
van ver komen ze aangevlogen,
als een arend, die toeschiet om te verslinden.
*********
Dat hele volk komt aangeraasd,
met geweld rukt het op;
onstuitbaar als de oostenwind
maakt het zo veel gevangenen
als er zand is bij de zee.
*********
Dan trekt het verder als een voortrazende stormwind

Bent U, HEER, niet altijd mijn God, 
mijn Heilige geweest?
Als vissen in de zee maakt U de mensen
*********
Wij zullen toch niet sterven?
*********
Uw ogen zijn te zuiver om 
het kwaad te kunnen aanzien,
de ellende te kunnen verdragen.
*********
Waarom dan verdraagt U deze trouwelozen

1 opmerking: