vrijdag 7 mei 2021

Psalm 103 door met creativiteit

Mijn creatieve verwerking van Psalm 103
De adelaar
De hemel overspant de aarde

*********

Mijn Psalm 103
Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.
Hij vergeeft u alle schuld,
hij geneest al uw kwalen
Hij redt uw leven van het graf,
Hij kroont u met trouw en liefde
Hij overlaadt u met schoonheid en geluk
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn,
Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.
De mens – zijn dagen zijn als het gras,
hij is als een bloem die bloeit op het veld
De HEER is trouw aan wie hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

3 opmerkingen: