zondag 30 mei 2021

Psalm 119 58-93 door met creativiteit (3)

 Mijn creatieve verwerking van Psalm 119 58-93

De stenen tafelen in een hart
Nee, geen steen in mijn hart, maar het Woord van God

I II III IV V VI VII VIII IX X

Mijn Psalm 119 58-93 & een persoonlijke ervaring
HEER, mijn enig bezit, ik heb beloofd
mij te houden aan Uw woorden
Met heel mijn hart zoek ik Uw gunst,
wees mij genadig zoals U hebt beloofd.
In mijn tienerjaren kocht ik mijn 1e bijbel
Van al mijn geld wat ik had
Een kostbaar bezit!
Ik heb deze Bijbel helemaal stuk gelezen

I II III IV V VI VII VIII IX X

Hoogmoedigen beschuldigen mij vals 
maar ik volg Uw regels met heel mijn hart
Het was goed voor mij dat ik vernederd werd,
zo leerde ik Uw wetten kennen.
Zo staat het in het Woord
Ik was heel serieus als net bekeerde
Ik volgde het Woord met heel mijn hart
Vaak werd er door andere gelovigen gezegd dat
ik het niet zo nauw moest nemen.
Maar door alle tegenstand heen
leerde ik te blijven staan en vast te houden
Het heeft mij gevormd

I II III IV V VI VII VIII IX X

Moge Uw liefde mij vertroosten,
zoals U aan uw dienaar hebt beloofd.
Eigenlijk wist ik niet wat liefde was 
Ik dacht dat ik er altijd iets voor moest doen
Ik moest hard werken en ik moest doorgaan
Ik ben er achter gekomen dat God er niets voor vraagt
Dat Hij onvoorwaardelijk lief heeft.
Hij heeft mij diep aangeraakt met Zijn liefde
Ik heb Zijn liefde zo ervaren en 
het wordt steeds intiemer

I II III IV V VI VII VIII IX X

Ik ben een vriend van allen die U vrezen
en zich houden aan Uw regels.
Ik zoek mijn vrienden onder de gelovigen

I II III IV V VI VII VIII IX X

Laat mijn vriend zijn wie U vreest
en Uw richtlijnen kent.
Ik zoek een vriend die Gods Woord respecteert
Ik praat graag over mijn grote Vriend
met mijn mede vrienden

I II III IV V VI VII VIII IX X

HEER, voor eeuwig
staat Uw woord in de hemel vast.
Uw trouw duurt van geslacht op geslacht,
U hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand.
Naar Uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan,
alles is aan U onderworpen.
Gods Woord staat vast
Geen twijfel over mogelijk....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten