zaterdag 1 mei 2021

Psalm 98 door met creativiteit

Mijn Psalm 98 
Een kleurtekening
Een letterkleurspel

##########

Psalm 98:1  
Zingt den HEERE een nieuw lied; want 
Hij heeft wonderen gedaan; 
Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, 
heeft Hem heil gegeven. 

Jes. 42:10  
Zingt den HEERE een nieuw lied, 
Zijn lof van het einde der aarde; 
gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, 
gij eilanden en hun inwoners.

Ps.33:3 
Zingt Hem een nieuw lied; 
speelt wel met vrolijk geschal. 

Ps.40:4 
Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, 
een lofzang onzen Gode; 
velen zullen het zien, en 
vrezen, en op den HEERE vertrouwen.

##########

De Bijbel vertelt het;
Zingt Hem een nieuw lied....
Heb jij een nieuw lied voor de Here?
Een nieuwe tekening om Hem te eren?
Nog een tekst?

1 opmerking: