donderdag 30 september 2021

Doe alles

Uit Spreuken 24:11 
Bevrijd hen die ter dood veroordeeld zijn,
doe alles om hun leven te redden.

Doe alles om hen te redden....

Romeinen 3:23 
Want allen hebben gezondigd en 
derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, 
door de verlossing in Christus Jezus.

We zijn veroordeeld om te sterven
Er is maar Eén die dit kan voorkomen
Van die Iemand ben ik zo vol...
Daar wil ik wel over vertellen
Ik ben zo dankbaar dat ik Jezus ken

Hij stierf in mijn plaats
Dat heeft Hij ook voor jou gedaan
Het enige wat jij hoeft te doen:
Je hart openen voor Jezus
Je zonden belijden
Om vergeving vragen
Hem uitnodigen 

Johannes 3:16 zegt
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, 
niet verloren ga, maar 
eeuwig leven hebbe.

Schilderij gemaakt door Yvonne 
Bewerking met de computer
De tekst uit HET WOORD
Verwerking samen met de Facebookgroep 
Creatief de Bijbel door 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten