zondag 26 september 2021

Stille water en

Mijn creatieve uitwerking van Spreuken 17-18
Hartige krulvormen in sierlijke patronen
Hart en water komen daarin samen 

Uit Spreuken
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid,
een sombere geest verzwakt het lichaam.

De woorden van een goed mens zijn als diepe wateren,
ze zijn een sprankelende beek, een bron van wijsheid.

  ♥     

Wat zal de diepe betekenis zijn?

Een rechtvaardige met wijze woorden  
Een bruisende fontein stroomt uit de mond 
Woorden van leven
Woorden van wijsheid
Woorden uit de Bron van wijsheid

De wijsheid is een bron 
waaruit een beek komt die overvloeit. 
Die bron is de Heer Jezus.

Romeinen 11:33
Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis

I Corinthe 2:10
God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.

Johannes 14:13-15
Jezus zei: " Iedereen die dit water drinkt,
 zal weer dorst krijgen,
maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, 
zal nooit meer dorst krijgen. 
Het water dat Ik geef, 
zal in hem een bron worden waaruit 
water opwelt dat eeuwig leven geeft."

 

Dit staat bij de spreekwoorden

*Stille wateren hebben diepe gronden
Uitleg: In de gedachten van stille mensen 
gaat vaak toch een heleboel om
 
*stille waters hebben diepe gronden
Uitleg: mensen die niet veel zeggen, 
kunnen vaak veel meer dan je denkt.
zwijgzame mensen hebben vaak 
veel te verbergen of zijn in feite 
veel interessanter dan men zou verwachten
 
*Stille waters (hebben) diepe gronden
Uitleg:
-Wie niet veel zegt, kan desondanks 
een diep gevoels-, gedachteleven hebben

-wie het minste spreekt is vaak het slimst

-wie niets zegt, heeft vaak veel te verbergen

  ♥     

Is het dan zo?
Spreken is zilver, zwijgen is goud 
Het is een Bijbelse gedachte dat het 
beter is om te luisteren dan om te spreken 

Jacobus 1:19
Ieder mens moet zich haasten 
om te luisteren, maar 
traag zijn om te spreken,....

Zwijgen is niet altijd beter dan spreken. 
Soms ben jij degene die mag of zelfs moet spreken

Er is nog veel over te zeggen....
In Jacobus lees je meer, o.a. over de tong
Daar kom ik nog wel eens op terug

Geen opmerkingen:

Een reactie posten