vrijdag 22 oktober 2021

Bij staan

Mijn creatieve verwerking van Prediker 4
Stempel 's van de tijd in mijn Bijbel
Teksten opgelicht

*********
 
Uit Prediker 4
Ik vestigde mijn aandacht op 
alle onderdrukking 
die er is onder de zon en 
zag de tranen van de onderdrukten. 
Er is niemand die hen bijstaat. 
De onderdrukkers onderdrukken hen 
met harde hand, en 
er is niemand die hen bijstaat.
Ik heb nog iets onder de zon gezien: 
op de plaats waar recht gesproken wordt, 
heerst onrecht. 
Ik zag de plaats waar 
gerechtigheid zou moeten zijn, en 
er heerst onrecht.

Uit Prediker 5
Wanneer je ziet dat in het land 
de armen worden onderdrukt en 
het recht en de rechtvaardigheid geschonden, 
wees dan niet verbaasd. 
Want een hoge ambtenaar wordt 
door een hogere beschermd, en 
zij beiden weer door ambtenaren 
die nog hoger zijn. 

*********
 
Niemand?
Niemand die bijstaat
Niemand die recht spreekt
Geen gerechtigheid

Er zijn landen waar de christenen
ontzettend worden onderdrukt en vervolgd
Waar ze minder als dieren worden behandeld
Ze worden misbruikt & ingezet voor
de minste werkzaamheden 
als slaaf zonder recht

Uit Prediker 3 
Zoals een dier sterft, 
zo sterft ook een mens; 
ze delen in dezelfde adem. 
Dat is hun beider lot. 

Iemand?
Iemand die hen bijstaat?
Iemand die recht spreekt?
Gerechtigheid?

Denk je wel eens aan hen?
Aan de christenen die om hun geloof 
worden vervolgd of verdrukt
Binnenkort heeft Open Doors 
een dag met thema: Nu is de tijd!

********

Zo mooi om dan even terug te lezen in Spreuken 31
Spreek voor hen die weerloos zijn,
bescherm het recht van de vertrapten.
Spreek, oordeel rechtvaardig,
geef de armen en behoeftigen hun recht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten