maandag 25 oktober 2021

Niemand

Mijn creatieve verwerking van Prediker 7
Een tekst in kleur uitgetekend
Niemand
Niet 1
Is verstandigrechtvaardig
Die God ernstig zoekt
Kniel bij het kruis

Uit Prediker 7
Geniet dus op de goede dagen 
van het goede, maar 
zie op de slechte dagen in 
dat God naast de goede ook 
de slechte dagen heeft gemaakt.
#####
Er is een rechtvaardige, die 
ondanks zijn gerechtigheid 
te gronde gaat en 
er is een goddeloze, die 
ondanks zijn boosheid 
een lang leven heeft.
#####
Want niemand 
op aarde is zo rechtvaardig, dat 
hij goed doet zonder te zondigen.
#####
Alleen, zie toch: ik heb ontdekt, 
dat God de mensen 
recht gemaakt heeft, maar 
zij zoeken vele bedenksels.

Uit Romeinen 3
Niemand is rechtvaardig, ook niet één, 
Er is niemand, die verstandig is, 
Niemand, die God ernstig zoekt; 
allen zijn afgeweken...
 Er is niemand, die doet wat goed is, 
zelfs niet één.

Uit I Johannes 1
Als we zeggen dat we 
de zonde niet kennen, 
misleiden we onszelf en is 
de waarheid niet in ons. 
Belijden we onze zonden, 
dan zal Hij, die trouw en 
rechtvaardig is, ons 
onze zonden vergeven en 
ons reinigen van alle kwaad. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten