maandag 18 oktober 2021

Bijbeljournal Film Spreuken

God spreekt in Spreuken 

Van mijn Bijbeljournal van Spreuken
heb ik een film gemaakt 
En deze op geplaatst 
Tekeningen & gesproken teksten 
komen uit Spreuken
Gods Woord spreekt!!!
God spreekt in Spreuken
Mijn kind, luister naar de lessen van je vader, 
verwaarloos niet wat je moeder je heeft geleerd. 
Hun lessen zijn een sierlijke krans om je hoofd, 
ze zijn een ketting om je hals.
 
Wijsheid roept in de straten,
over de pleinen klinkt haar stem,
ze laat zich horen bij de poorten,
Luister, neem Mijn berispingen ter harte 
dan stort Ik Mijn geest over je uit,
en laat Ik je delen in Mijn wijsheid.
 
Mijn kind, als je in acht neemt wat Ik zeg,
Mijn richtlijnen altijd onthoudt,
een open oor hebt voor Mijn wijsheid
als je erom vraagt de dingen te begrijpen
ernaar zoekt als was het zilver, en
ernaar speurt als naar een verborgen schat –
dan zul je ontdekken wat ontzag voor Mij is,
en zul je kennis van Mij verwerven.
 
Heb ontzag voor Mij
Mijn kind, vergeet Mijn lessen niet,
houd Mijn richtlijnen in je hart vast.
Ze vermeerderen de dagen van je leven,
Ze geven je vele jaren van geluk.
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.
 
Vertrouw op Mij met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan Mij bij alles wat je doet, 
dan baant Ik voor jou de wegen.....
 
De wijsheid is een levensboom 
Omhels haar
Bewaar Mijn Woord 
Uit de Spreuken

1 opmerking: