woensdag 6 oktober 2021

Oude Grenzen

Mijn creatieve uitwerking van Spreuken 22
Een tekst uitgewerkt

Spreuken 22:28
Verplaats geen oude grenzen, 
je voorouders hebben ze vastgesteld

Spreuken 23:10
Verleg geen oude grenzen
kom niet op de akker der wezen

Deuteronomium 19:14
U mag in het gebied dat de HEER, uw God, 
u toewijst in het land dat hij u in bezit geeft, 
de stenen die al generaties lang 
andermans grond begrenzen niet verplaatsen.

Deuteronomium 27:17
Vervloekt is eenieder die de grensstenen 
van een ander verplaatst.

Waar hebben ze het hier over?
Het staat in de wetten en 
aanwijzingen van God

Het was zonde, 
om op een oneerlijke 
manier land toe-te eigenen, 
ten koste van de ander. 

Dus eigenlijk betekent het:
 iets toe-eigenen op een oneerlijke manier

Daarnaast heeft God ons grenzen gegeven
Dat heeft Hij niet voor niets gedaan...

Grenzen kun je niet zomaar verleggen, want 
dan kom je op het terrein van een ander en 
die laat dat zeker merken. 
Er zijn ook geestelijke grenzen, 
die zijn door God bepaald 
om ons veilig te laten wonen. 

Lukas 16:13
Wij kunnen niet God dienen en Mammon. 

Jacobus 1:27
Zuivere en onbevlekte godsdienst 
voor God, de Vader, is: 
omzien naar wezen en weduwen in hun druk en 
zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

Als christen zijn we overgeplaatst 
naar het koninkrijk van God 
door de Here Jezus.
De wereld is het gebied van zonde en dood
vol van leugen en bedrog

Er zit een sleutel in het 
omzien naar wezen en weduwen
Daarnaast 't vasthouden aan 't Woord 
God heeft grenzen aangegeven
De richtlijnen voor het leven en
deze wereld

Jezus zegt in Johannes 14
Ik laat jullie niet als wezen achter 
Ik kom bij jullie terug.
Wanneer iemand Mij liefheeft zal 
hij zich houden aan wat Ik zeg
Wie mijn geboden & Woord heeft en 
ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft

Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen 
in de wereld, maar houd moed: 
Ik heb de wereld overwonnen.’

Jezus zegt in Johannes 17
Ik bid voor hen,
voor de mensen die U mij hebt gegeven, 
Zij zijn van U
Bewaar hen door Uw naam
Ik bid niet, 
dat U hen uit de wereld wegneemt, maar 
dat U hen bewaart voor de boze. 
Heilig hen in Uw waarheid; 
Uw woord is de waarheid. 
Gelijk U Mij gezonden hebt in de wereld, 
heb ook Ik hen gezonden in de wereld;

Ik ben tot zover gekomen in de studie
Heb je een aanvulling?
Ik hoor 't graag!

1 opmerking: