woensdag 13 oktober 2021

IJzer aanzetten

Mijn creatieve verwerking van Spreuken 27
IJzer aanscherpen met een slijpstaal

Uit Spreuken 27
Zoals men ijzer scherpt met ijzer,
zo scherpt een mens zijn medemens.

Prediker 10:10
Als het ijzer stomp is geworden en 
men heeft de snede niet gewet, 
dan moet men zijn krachten meer inspannen, maar 
het voornaamste om te slagen is wijsheid.

Een bijzonder proces
Net als dit heftige proces van ijzer scherpen, 
scherpt ook de mens zijn medemens.  
We worden gevormd of misvormd 
door de mensen om ons heen
Als je kijkt naar het proces 
van ijzer scherpen met een machine, 
dan springen de vonken er wel eens van af.
Het gebruiksvoorwerp moet goed bruikbaar zijn.

Bij het slijpen van een mes 
haal je er materiaal van af, terwijl je 
bij het aanscherpen via een aanzetstaal 
geen materiaal verwijdert, maar 
net op microscopisch niveau 
de snede opnieuw zal rechtzetten. 
Het geeft de indruk dat het mes 
aangescherpt is, maar dat klopt niet.

Ik vind dit een hele ontdekking
Hoe slijpen wij ons elkaar?

Hier zie je hoe de vijand 't doet
Scherpe tong / kwade woorden

Uit Psalm 64:2-6
Hoor mijn stem, God, hoor mijn klacht,
Behoed mij voor de dreiging van de vijand…..
Ze scherpen hun tong als een mes……
Ze wapenen zich met kwade woorden,
####$
 Diep als een afgrond is het hart van de mens.

Elkaar aanscherpen 
Daar heeft Paulus het ook over 
Het tegenovergestelde van bovengenoemde 
I Timotheus 4:12
Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, 
in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.

Efeze 4:32 
Wees goed voor elkaar en vol medeleven; 
Vergeef elkaar 
zoals God u in Christus vergeven heeft.

Johannes 13:34,35
 Heb elkaar lief. 
Zoals ik jullie heb liefgehad, 
zo moeten jullie elkaar liefhebben. 
Aan jullie liefde voor elkaar zal 
iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

Uit I Thessalonicenzen 5
Want Gods bedoeling met ons is niet 
dat wij veroordeeld worden, maar 
dat wij gered worden 
door onze Heer Jezus Christus. 
Hij is voor ons gestorven 

Dus troost elkaar en 
wees elkaar tot voorbeeld...

Doe 't dagelijks werk 
Geef de moedeloze hoop 
kom op voor de zwakken, 
Heb geduld met iedereen

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk 
Dank God onder alle omstandigheden
Onderzoek alles, behoud het goede
Vermijd elk kwaad, 
in welke vorm het zich ook voordoet.

Dit zijn heel wat woorden
Er zullen er vast meer zijn uit het Woord
Vul mij gerust aan.....

IJzer aanscherpen geeft geen schade
Het geeft herstel van de snede / schade
God is onze Vader die 't beste voorheeft
Hij maakt ons zoals we bedoeld zijn

Aanscherpen herstelt
't Gebeurt in Liefde
't Slaagt in wijsheid

Bemoedig elkaar met deze woorden .....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten