vrijdag 8 oktober 2021

Kunst van Zilver en vaas

Mijn creatieve uitwerking van Spreuken 24
Een versierde zilveren vaas

Uit Spreuken 24
Als het zilver van onzuiverheden is ontdaan,
maakt de edelsmid een prachtige vaas.

Spreuken 27:21 = Spreuken 17:3
De smeltkroes toetst het zilver, 
de oven toetst het goud,
de HEER toetst het hart.

Maleachi 3:2,3
Hij is als het vuur van een smid, 
als het loog van een wolwasser / bleker. 
Hij zal zitting houden als iemand 
die zilver smelt en het zuivert

Psalm 12:6
De woorden van de HEER zijn zuiver
als zilver, gesmolten in de smeltkuil,
gelouterd tot zevenmaal toe.

Jeremia 6:29,30
Het vuur verschroeit zelfs de blaasbalg,
maar het lood levert geen zilver.
Vergeefs zuivert de smelter,
't goede en het slechte worden niet gescheiden.
Verworpen zilver worden ze genoemd,
want ze zijn verworpen door de HEER.

Jesaja 1:25
Ik zal mij tegen je keren,
je zilver zuiver ik met loog,
al je vuil verwijder ik.

Ik lees de verzen en sta even stil bij 
het louteringsproces

Loutering betekent:
emotionele belevenis waardoor je 
een beter mens wordt
of
door ervaring een beter mens (doen) worden
Uit het Woordenboek:
Reinigen, Uitsmelten van metaal, 
Verbeteren, Zuiveren

Hoe is dit voor God?
Hij is een heilig God
Hij is een jaloers God
Hij wil mij dichtbij Hem hebben
Dat kan niet met alles wat aan mij kleeft

Hoe is dit voor Jezus?
Hij wil een zuivere onbevlekte bruid!

Met zilver smelten komt het beste naar boven
Alle onzuiverheden worden verwijderd
Hij wordt zichtbaar
We zijn immers gemaakt naar Zijn beeld

Hoe is dat voor jou?
Ik ga er voor!

In de handen van DE Grote Zilversmid
Een zilversmid houdt een stuk 
zilver in het vuur en laat het warm worden. 
Om het zilver te reinigen, is het nodig dat 
het zilver in het midden van het vuur wordt gehouden, 
waar de vlammen het heetst zijn. 
Zo wordt alle vuilheid en onreinheid weggebrand. 

Hoe weet de zilversmid nu het juiste moment 
om het zilver uit het vuur te halen? 
Dat is heel simpel. 
Zodra hij zijn eigen beeld in het 
gesmolten zilver ziet weerspielen, 
is het zilver lang genoeg in het vuur geweest.

1 opmerking: