zondag 3 oktober 2021

Geef...

Uit Spreuken 25:21
Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten,
als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken.
In Romeinen 12:20 staat hetzelfde

Daar is een lied van van Elly & Rikkert
Klik Hier om te luisteren

Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan
En wat je ooit gedaan hebt 
aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus
Dat heb jij aan Mij gedaan

Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren
Ik was een vreemdeling jij liet Mij binnengaan
En wat je ooit gedaan hebt 
aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus
Dat heb jij aan Mij gedaan

Toen Ik ziek was ben jij mij komen helpen
Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan
En wat je ooit gedaan hebt 
aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus
Dat heb jij aan Mij gedaan
In Matheus 25 staat
Ik heb honger geleden en 
gij hebt Mij te eten gegeven. 
Ik heb dorst geleden en 
gij hebt Mij te drinken gegeven, 
Ik ben een vreemdeling geweest en 
gij hebt Mij gehuisvest, naakt en 
gij hebt Mij gekleed, 
ziek en gij hebt Mij bezocht; 
Ik ben in de gevangenis geweest en 
gij zijt tot Mij gekomen. 

 Here, wanneer hebben wij 
U hongerig gezien en hebben wij 
U gevoed, of dorstig en hebben wij 
U te drinken gegeven? ........

En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: 
Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre 
gij dit aan één van deze 
mijn minste broeders hebt gedaan, 
hebt gij het Mij gedaan......

Romeinen 12:13-15
Bekommer u om de noden van de heiligen en 
wees gastvrij. Zegen uw vervolgers; 
zegen hen, vervloek hen niet. 
Wees blij met wie zich verblijdt, 
heb verdriet met wie verdriet heeft.

Hebreeën 13:1-3
Houd de onderlinge liefde in stand 
houd de gastvrijheid in ere, want 
zo hebben sommigen zonder het te weten
engelen ontvangen. 
Bekommer u om de gevangenen 
alsof u samen met hen gevangenzat, en 
om de mishandelden 
als om mensen die 
net zo’n lichaam hebben als u.

Tekening op ipad gemaakt door Yvonne 
Bewerking met de computer
De tekst uit HET WOORD
Verwerking samen met de Facebookgroep 
Creatief de Bijbel door 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten