maandag 4 oktober 2021

Waarheid behoeden

Mijn creatieve uitwerking van Spreuken 22
Deze tekst extra aandacht gegeven in mijn journal

Uit Spreuken 22:12
De HEER behoedt de waarheid,
Hij logenstraft de woorden van bedriegers.

GNT zegt:
De Heer zorgt ervoor 
dat de waarheid veilig wordt gehouden 
door de woorden 
van leugenaars te weerleggen.

Ik ken het woord logenstraf niet
Heb jij er wel eens van gehoord?

Logenstraffen = 
Een werkwoord en betekent meestal 
bewijzen dat iets niet waar of niet juist is, 
in tegenspraak zijn met. 
#####
Logenstraffen komt al vanaf 
de zestiende eeuw in het Nederlands voor; 
het is ontleend aan het Duits. 
Het Duitse lügen strafen is afgeleid van Lüge 
(leugen) en strafen 
(berispen, straffen, tegenspreken). 
Logenstraffen betekende aanvankelijk 
iets als 'in verband met een leugen berispen'.
#####
Logenstraffen in het woordenboek
1) Dementeren 
2) Falsificeren 
3) Loochenen 
4) Ontkennen 
5) Onwaarheid van iets doen blijken 
6) Onwaarheid van iets aantonen 
7) Verloochenen 
8) Verzaken 
9) Zeggen dat iets niet waar is

De zin  
"Het mooie weer logenstrafte 
de sombere voorspellingen" 
betekent dus iets als: 
#####
"Het mooie weer was 
het bewijs dat de sombere 
voorspellingen niet juist waren", 
#####
"Het mooie weer was 
in tegenspraak met 
de sombere voorspellingen".

Een heel verhaal van betekenis

In de NBG staat
De ogen des Heren bewaken de kennis,
maar Hij verijdelt de woorden van de trouweloze.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten