maandag 14 juni 2021

In de Hemel is de Heer

In de hemel is de Heer en 
zijn glans is als kristal. 
Hij is de heilige van God en 
Hij heerst over 't heelal.
Er is macht in zijn woord, 
als de wateren bruist zijn stem!
Als de zon op de zee zo blauw, 
zo is de rijkdom van zijn trouw. 
En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht. 
En aan U is de eer en de lof, want U regeert!
En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht. 
En aan U is de eer en de lof, want U regeert!
Miljoenen in gereedheid 
staan de engelen om zijn troon,
verbijsterend zijn sieraad en 
de schoonheid van zijn kroon. 
Er is macht in zijn woord, 
als de waat'ren bruist zijn stem!
Als de zon op de zee zo blauw, 
zo is de rijkdom van zijn trouw. 
En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht. 
En aan U is de eer en de lof, want U regeert!
En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht. 
En aan U is de eer en de lof, want U regeert!
U regeert in onze harten;
U regeert over 't heelal;
U regeert in heel ons leven;
U regeert overal!

 om het te beluisteren

Geen opmerkingen:

Een reactie posten