maandag 28 juni 2021

Psalm 143 door met creativiteit (1)

Mijn creatieve verwerking van Psalm 143 / 144
De boom de levens achter mij 
Gehuld in de wapenrusting 
Het schild van geloof & Harten – liefde

Psalm 144 
Geprezen zij de HEER, mijn rots,
die mijn handen oefent voor de strijd,
die mijn vingers schoolt voor het gevecht,
mijn beschermer, mijn vesting,
de burcht die mij veiligheid biedt,
het schild waarachter ik schuil,
hij die volken aan mij onderwerpt.
HEER, wat is de mens dat u om hem geeft,
de sterveling dat u aan hem denkt?

 

Bij het lezen van de woorden: 
en bij deze 
”Verlos mij van mijn vijanden, HEER, 
bij U zoek ik bescherming,” 
moest ik denken aan de wapenrusting 

 

uit Efeze 6 
Zoek je kracht in de Heer, 
in de kracht van zijn macht. 
Trek de wapenrusting van God aan 
om stand te kunnen houden. 
Onze strijd is gericht tegen de heersers en de machthebbers van de duisternis.

 

De gordel van de waarheid 
In de tijd van de bijbel droegen men lange 
gewaden, die reikten tot over hun knieën. 
Om actief te kunnen worden, moesten ze die 
lange gewaden tot boven de knieën ophijsen, zodat 
hun benen vrij konden bewegen. 
Om dit te bereiken, deed die persoon dan 
een riem om en trok het lange gewaad omhoog en 
maakte het vast met de riem. 
Daarna was men klaar voor actie. 

 

Het harnas
De gerechtigheid als harnas om je borst. 
Het harnas beschermt je hart. 
Spreuken 4:23 
Van alles waarover je waakt, 
waak vooral over je hart, 
het is de bron van je leven. 

 

Het schild van geloof  
Daarmee kun je je beschermen tegen 
alle brandende pijlen van het kwaad en zullen 
ze afketsen en uitdoven

 

De helm van verlossing 
ter bescherming van mijn gedachten 
Jeremia 29:11 
Want Ik weet, welke gedachten Ik 
over u koester, luidt het woord des HEREN, 
gedachten van vrede en niet van onheil, om 
u een hoopvolle toekomst te geven.

 
Het zwaard de Geest   
Gods woorden 
Hebreeën 4:12 
Want het woord Gods is levend en krachtig en 
scherper dan enig tweesnijdend zwaard en 
het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt 
ziel en geest, gewrichten en merg, en 
het schift overleggingen en 
gedachten des harten

 

Mijn tekening laat zien dat ik sta 
in de kracht van de Heer.
Zijn Liefde is waardevol en staat centraal

Geen opmerkingen:

Een reactie posten