woensdag 23 juni 2021

Psalm 138 door met creativiteit (2)

De Boom des levens # eeuwig leven 
 
De Boom des levens wordt in het Bijbelboek 
Spreuken meerdere keren genoemd en 
in verband met de Wijsheid gebruikt. 

 

De Boom des levens werd door God geplant 
in de Hof van Eden (het Paradijs), samen 
met de boom van de kennis van goed en kwaad. 
De vruchten van deze boom gaven eeuwig leven (onsterfelijkheid). 

 

Genesis 2
Voorts plantte de Here God een hof in Eden, 
in het Oosten, en Hij plaatste daar 
de mens, die Hij geformeerd had. 
Ook deed de Here God allerlei geboomte 
uit de aardbodem opschieten, 
begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en 
de boom des levens in het midden van de hof, 
benevens de boom der kennis van goed en kwaad.

 

Openbaring 22
Hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.

 

I Joh.5 Wie de Zoon heeft, heeft het leven

Alleen door de Here Jezus kan je dit leven ontvangen  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten