vrijdag 11 juni 2021

Psalm 126 door met creativiteit

Mijn creatieve verwerking van Psalm 126
De zaaier, de akker, mijn armen vol met de oogst
Wat zie jij?
 ♥  ♥    ♥ 

Mijn Psalm 125 
Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.
Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.
 ♥  ♥    ♥ 

Mijn ervaring n.a.v. Psalm 125
Het leven is niet altijd makkelijk. Het is vol moeiten… In dit alles weet ik dat de Here Jezus er altijd is. God is er in elke situatie. En als je ouder wordt kijk je weleens achterom naar de weg, die je gewandeld hebt. Ik zie dan waar ik vandaan kwam en waar ik nu sta. 

Ik heb geleerd van situaties. Ik heb Jezus meer leren kennen. Ik mag deze ervaring delen en anderen meenemen op deze weg. Vertellen wie God is, wat Jezus heeft gedaan. Ik denk dat dit zaaien is, op een akker met stenen, distels, vogels en teveel zon.

En zaaien op vruchtbare grond. Degenen die het Woord willen horen en het aanvaarden, en mee gaan wandelen. Dit is de oogst.
 ♥  ♥    ♥ 

Math.13 De zaaier
Jezus vertelde veel dingen in de vorm van verhalen.
Hij zei: "Een zaaier ging zaaien. Een deel van het zaad viel langs de weg. Het werd door de vogels opgegeten. Een ander deel viel op rotsgrond, waar het niet veel aarde had. Daardoor kwam het zaad snel op. Maar toen de zon opkwam, ging het dood. Het verdroogde doordat het haast geen wortels had. Een ander deel viel tussen de distels. Toen de distels opkwamen, verstikten die het. Een ander deel viel in goede aarde en er groeide graan aan: op sommige plaatsen 100 keer zo veel, op sommige plaatsen 60 keer zo veel en op sommige plaatsen 30 keer zo veel als dat er gezaaid was. 

Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren!
 ♥  ♥    ♥ 
Wat is jouw verhaal?

1 opmerking: