woensdag 3 maart 2021

Psalm 51 door met creativiteit

Mijn Uitwerking van Psalm 51
Hier staat dat ene schaapje van de arme man. 
&
Harten…
En een extra bladzijde in de Bijbel gemaakt
Doorzichtig en gespiegeld.
N.a.v. het voorstuk van Psalm 51 Een psalm van David, 
De profeet Nathan hem had bezocht, 
nadat hij met Batseba geslapen had.

Het verhaal van de confrontatie 
van de profeet Nathan met David staat in II Sam. 12
De arme had niet meer dan 
één lammetje kunnen kopen, en 
koesterde het…. 
De rijke nam het lammetje van de arme man en 
zette dat zijn gast voor… 
Die man was David.
Hij had overspel gepleegd
met Batseba, de vrouw van Uria 
David antwoordde Natan: 
"Ik heb gezondigd tegen de HEER." 
Toen zei Natan: 
"De HEER vergeeft u die zonde, u zult niet sterven."
Mijn Psalm 51
U leert mij wijsheid, diep in mijn hart.
Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig
Ontsluit mijn lippen, Heer,
Mijn mond zal Uw lof verkondigen
Het offer voor God is een gebroken geest;
een gebroken en verbrijzeld hart
zult U, God, niet verachten...

Vervolg II Sam. 12 
David' s pasgeboren zoon sterft...
Ondanks dat David tot God bad voor de jongen. 
Hij vastte streng en 
lag ’s nachts op de grond te slapen.
Als de jongen is gestorven
 staat David op en verzorgt zichzelf.

Zijn dienaren vroegen hem: 
"Hoe kunt u dat nu doen? 
Toen het kind nog leefde, vastte u en 
stortte u tranen, maar 
nu het gestorven is, staat u op en gaat u eten." 
Hij antwoordde: "Ik dacht: 
Wie weet is de HEER me genadig en 
blijft het kind in leven. "

1 opmerking: