donderdag 4 maart 2021

Psalm 52 door met creativiteit

Mijn uitwerking van Psalm 52
Ik heb een groene olijfboom getekend, 
met een olijftak, vol olijven. 
Daarnaast heb ik van het dode hout 
mijn lampenstandaard gemaakt. 
De 7-armige kandelaar als lichtbron. 
Daarin de ramshoorn.

*********
De betekenis: 
De olijven worden geperst, om de olie vrij te krijgen. 
Deze olie is nodig om de lamp te laten branden. 
Denk aan de lampstandaard in het Heilige (tabernakel). 

Jezus vraagt ons Hem te volgen. 
Hij liet zich dopen en gaf ons het voorbeeld. 
Als je gelooft laat je dopen. (=) 
Met Hem gestorven en opgestaan!  
Christus stierf aan het kruis. 
Dat betekent dat we dood zijn; 
= Het dode hout van de lampenstandaard. 
Opgestaan om te verkondigen wie Hij is. 
Laat het weten aan de wereld!
= Blaas de ramshoorn… 

In Math. 28:18-20 zegt Jezus
"Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. 
Gaat dan henen, 
maakt al de volken tot mijn discipelen en 
doopt hen in de naam des Vaders en 
des Zoons en des Heiligen Geest en 
leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 
En zie, 
Ik ben met u al de dagen 
tot aan de voleinding der wereld."
Mijn Psalm 52
Ik ben als een groene olijfboom 
in het huis van God, 
Daar wil ik zijn!

Ik vertrouw op de liefde van God 
voor eeuwig en altijd. 
Hij is alleen maar liefde!

Ik zal U eeuwig loven om 
wat U hebt gedaan!
Dat is zo 'n genade!

 Ik blijf hopen op Uw naam, die goed is, 
in de kring van wie U lief zijn.
De Gemeente!

*********

Geen opmerkingen:

Een reactie posten