woensdag 24 maart 2021

Psalm 69 door met creativiteit

Mijn uitwerking van Psalm 69
De hof van Getsemane
Het kruis 

Bij het lezen van Psalm 69
lijkt het of ik de Here Jezus
zelf hoor spreken en bidden
Door de psalm heen voel je de strijd
Het lijken wel de woorden gestreden
in de hof van Getsemané.
Hier heeft de Here Jezus gebeden
Hij heeft hier zo gestreden...
Op Youtube staat een filmpje
uit de Passion of the Christ
over Jezus in Getsemané 
KLIK HIER om het te zien. 

*********

Jezus woorden & gebed
Ik voel Me dodelijk bedroefd; 
blijf hier met Mij waken. 

"Vader, als het mogelijk is, 
laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan! 
Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar 
zoals U het wilt."

 Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; 
De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. 

*********

Voor de tweede maal: 
"Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan Mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals U het wilt."

 Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? 
En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. 
Sta op, laten we gaan; 
kijk, hij die Mij uitlevert, is al vlakbij.

4 opmerkingen: