zaterdag 20 maart 2021

Psalm 66 door met creativiteit

De Mijn creatieve uitwerking van Psalm 66

Het huis van God, Zijn tempel, waaruit 
de rivier van God stroomt. 
Bergen, de zee vol met vis en met de golven  
Waar Gods voeten gaan, druipt het van overvloed 
Het maakt het land vruchtbaar; 
koren, bloei, volle weide met schapen. 
Mijn dankbaarheid is zo groot 
als een kudde / tros  ballonnen, en 
ik wil heel dicht bij Hem zijn.

*********

Mijn Psalm 65
Wij genieten het goede van Uw huis,
Het heilige van uw tempel.
U hebt met kracht de bergen vastgezet,
U bent omgord met macht,
U brengt tot bedaren het geraas van de zeeën,
Het gebulder van de golven,
10U zorgt voor het land en bevloeit het,
U maakt het vruchtbaar,
Vol water staat de rivier van God.

U bewerkt het land voor het koren, 
Zo bewerkt U het:
U doordrenkt de voren en effent de kluiten,
doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen.
U kroont het jaar met Uw goede gaven,
waar Uw voeten gaan, druipt het van overvloed,
De velden in de steppe druipen,
de heuvels omgorden zich met gejubel,
De weiden kleden zich met kudden,
de dalen tooien zich met graan.
Zij zingen en juichen elkaar toe.

*********

Mijn Psalm 66
Heel de aarde, juich voor God,
Bezing de eer van zijn naam,
Breng Hem eer en lof.
Kom en zie de werken van God,
Zijn daden vervullen de mens met ontzag:
Hij heeft de zee veranderd in droog land,
Zijn volk trok te voet door de rivier.
Laten wij ons dan in hem verheugen:

Vetgemeste schapen zal ik u aanbieden,

Kom en hoor wat ik wil vertellen,
Ieder die ontzag heeft voor God,
Hoor wat Hij voor mij heeft gedaan.
Toen mijn mond Hem aanriep,
lag een lofzang op mijn tong.
God heeft mij gehoord,
Hij heeft geluisterd naar mijn gebed.
Geprezen zij God,
Hij heeft mijn gebed niet afgewezen,
mij Zijn trouw niet geweigerd.

1 opmerking: