dinsdag 4 januari 2022

Belang de ander

Filippenzen 2
De voeten worden gewassen
Er is zorg voor de ander
 
Dit zijn de kernwoorden:
Eensgezind in de 
Gezindheid van Christus
Het belang voor de ander
 
Mijn Bijbeljournal vertelt 
wat hier onder is beschreven

*********

Paulus woorden in Filippenzen 2
Nu u door Christus 
zo bemoedigd en liefdevol getroost bent
Nu er onder u zo’n grote verbondenheid 
met de Geest is, 
zo veel ontferming en medelijden, 
*********
Maak mij dan volmaakt gelukkig 
door eensgezind te zijn, 
één in liefde, 
één in streven, 
één van geest. 
*********
Heb het belang van de ander voor ogen
Laat onder u de gezindheid 
van Christus Jezus heersen
*********
Hij nam de gestalte aan 
van een slaaf en werd gelijk aan een mens.

*********

Johannes 13
Tijdens de Pesach maaltijd gebeurde dit
Jezus legde zijn bovenkleed af, 
sloeg een linnen doek om en 
goot water in een waskom. 
Hij begon de voeten van zijn 
discipelen te wassen, en 
droogde ze af met 
de doek die Hij omgeslagen had.
*********
Jezus wist 
dat de Vader Hem 
alle macht had gegeven
*********
Ik, als jullie Heer en meester, 
heb jullie voeten gewassen
Ik heb jullie een voorbeeld gegeven
Zo moeten jullie ook elkaars voeten wassen. 

*********

Terug naar Filippenzen 2
Daarom heeft God 
Hem hoog verheven en 
Hem de naam geschonken 
die elke naam te boven gaat
opdat in de naam van Jezus 
elke knie zich zal buigen, 
*********
in de hemel, 
op de aarde en 
onder de aarde, 
*********
Elke tong zal belijden:
"Jezus Christus is Heer"
 tot eer van God, de Vader.

*********

Er is een prachtig lied
Opwekking 705 die hier over zingt
*********
Aan de maaltijd word het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast 
en zegt:
*********
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
*********
Refrein:
Toon Mijn liefde aan de ander,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad.
In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd.
Hij zei:
*********
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

3 opmerkingen: