vrijdag 14 januari 2022

Nieuwe jurk

Mijn Bijbeljournal van Kolossenzen 3
Een nieuwe jurk voor mij
De nieuwe mens door Jezus
Gekleed in de liefde

Paulus zegt in Kolossenzen 3
Richt u op wat boven is, 
niet op wat op aarde is.
 
Wanneer Christus, uw leven, 
verschijnt, 
zult ook u in luister verschijnen, 
samen met Hem
 
De oude mens en 
zijn leefwijze afgelegd hebt
De nieuwe mens aangetrokken, 
die steeds vernieuwd wordt 
naar het beeld van Zijn Schepper en 
zo tot inzicht komt
 
Kleed u in de liefde, dat is 
de band die een volmaakte eenheid maakt 
 
Laat de vrede van Christus 
heersen in uw hart
 
Laat Christus woorden 
in al hun rijkdom in u wonen; 
Onderricht en vermaan 
elkaar in alle wijsheid
Zing voor God met heel uw hart 
psalmen, hymnen en liederen 
die de Geest u vol genade ingeeft. 
Doe alles wat u zegt of doet 
in de naam van de Heer Jezus, 
terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.

1 opmerking: