zondag 2 januari 2022

Uitzien

 

Ik kwam deze tegen met het gedicht
'k Ben benieuwd wat jij er in ziet
Voor mij:
 
Uitzien....
Ik zie uit!
Ik zie uit naar Jezus
Ik verheug mij er op Hem te zien!
Zie jij uit? 
 
Dit prachtige lied past erbij:
Turn your eyes upon Jesus

In 2017 heeft Coby Poelman hier 
een gedicht bij geschreven
Vanuit Filippenzen 4 vers 4- 9 
Verheug u

Ja, ik verheug mij
in de Heer
Hij is nabij,
ik voel het
in alle vezels
van mijn vlees,
Hij stroomt
in levensadem
door mijn geest,
Hij kent mij en
al wat mij bezighoudt,
Hij weet het.

Hij legt Zijn vrede
in mijn hart
als antwoord op
mijn bidden
en mijn danken,
Hij kleedt mij
met zijn vriendelijkheid
en neemt mijn zorgen af.

Zijn vreugde voel ik
waar de waarheid heerst,
rechtvaardigheid de zege viert,
waar deugd en edelheid
zijn lof verdient,
gebeurt wat Hij ons leerde,
Hij vult mijn hoogst begeren.

Coby Poelman-Duisterwinkel
Uit: Verrassend uitzicht (2013) 

1 opmerking: