woensdag 26 januari 2022

Jona 's verdieping

Jona is een bekende Bijbelse profeet en 
één van de twaalf kleine profeten 
Jona is een Bijbelboek van het Oude Testament 
Jona is een Bijbelse naam
🐠🐳
Jonah komt uit het 
Hebreeuws en betekent duif
🐠🐳
Jona is een IJslandse meisjesnaam. 
Het betekent God is verzoenend
🐠🐳
Jona is de zoon van Ammitthai ; Zie
II Kron 14 :23 23
Jerobeam werd koning van Israël 
Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER: 
Hij brak niet met de zondige praktijken 
🐠🐳
Jerobeam herstelde de grens van Israël, 
van Lebo-Hamat tot aan de Dode Zee, 
zoals de HEER, de God van Israël, 
had voorzegd bij monde van zijn dienaar, 
de profeet Jona, de zoon van Amittai, 
uit Gat-Hachefer. 
(=klein plaatsje in de buurt van Nazareth)
🐠🐳
De HEER had namelijk gezien hoe bitter 
de Israëlieten, van hoog tot laag, 
te lijden hadden en dat er 
niemand was die hun te hulp kwam.

JONA
🐠🐳
God roept Jona twee keer om 
naar Ninevé te gaan
🐠🐳
De boodschap: Nog veertig dagen en 
Ninevé wordt ondersteboven gekeerd!
Omgegooid / verwoest? of
Getransformeerd / veranderd?
🐠🐳
God is rechtvaardig en het 
kwaad van Ninevé moest worden gestraft. 
God is ook barmhartig en 
Hij gaf de mensen in Ninevé 
een kans om zich te bekeren. 
🐠🐳
*Hoofdstuk 1 De vlucht van Jona  
*Hoofdstuk 2 Jona bidt in de vis 
(geen berouw) 
*Hoofdstuk 3 Jona preekt in Ninevé 
*Hoofdstuk 4 Jona is boos
🐠🐳
Er is een leuk overzicht  
En wat heb ik geleerd van Jona?
God houdt zoveel van de mens,
die Hij schiep naar Zijn beeld
Zijn liefde gaat heel diep
Zijn barmhartigheid is enorm groot!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten