dinsdag 11 januari 2022

Gebed

Stop niet met bidden
Bid voor wijsheid & inzicht
Kennis groeit → vrucht
Uit mijn Bijbeljournal

't Staat hier zo bijzonder
Als je wilt groeien in geloof
Zie hoe Jezus wandelde
Leer Hem kennen
Leer van Jezus gebed
Geef het door aan de ander
Blijf staan en groei
Draag vrucht

Paulus zegt in Kolossenzen 1
Daarom bidden wij onophoudelijk 
voor u, vanaf de dag 
dat we dat gehoord hebben.

Je zult Hem meer leren kennen en 
Je kunt het straks doorgeven aan anderen. 
Door alles heen zul je leren staande te blijven

We vragen dat je Gods wil 
ten volle mag leren kennen 
door de wijsheid en het inzicht 
die zijn Geest u schenkt. 

Dan zal je leven 
zoals het past tegenover de Heer, 
Hem volkomen welgevallig. 
Je zult vrucht dragen 
door al het goede dat je doet, 
je kennis van God zal groeien en 
je zult door zijn luisterrijke macht 
de kracht ontvangen 
om alles vol te houden en 
alles te verdragen.

Breng dus met vreugde dank aan de Vader.

in Hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
Het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, 
machten en krachten,
alles is door Hem en 
voor Hem geschapen.

Johannes 1
In het begin was het Woord, 
het Woord was bij God en 
het Woord was God. 
Het was in het begin bij God. 
Alles is erdoor ontstaan, 
zonder het Woord is 
niets ontstaan van wat bestaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten